కాంట్రా బాధ్యత ఖాతా నిర్వచనం

కాంట్రా లయబిలిటీ ఖాతా మరొక బాధ్యత ఖాతాతో జత చేయబడింది మరియు ఆ ఖాతాలోని బ్యాలెన్స్‌ను తగ్గించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. సారాంశంలో, జత చేసిన బాధ్యత ఖాతా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఒక బాధ్యత ఉనికిని సూచిస్తుంది, అయితే కాంట్రా ఖాతా ఆ బాధ్యత మొత్తాన్ని డెబిట్ బ్యాలెన్స్‌తో తగ్గిస్తుంది. సంబంధిత బాధ్యత ఖాతాకు వ్యతిరేకంగా ఆఫ్‌సెట్ ప్రస్తుతం అవసరం లేకపోతే కాంట్రా ఖాతాకు కూడా సున్నా బ్యాలెన్స్ ఉండవచ్చు.

కాంట్రా బాధ్యత ఖాతాల ఉదాహరణలు క్రిందివి:

  • బాండ్ డిస్కౌంట్ ఖాతా. ఈ ఖాతా బాండ్ల చెల్లించవలసిన ఖాతాను ఆఫ్‌సెట్ చేస్తుంది. కలిసి నెట్ చేసినప్పుడు, రెండు ఖాతాలు బాండ్ యొక్క మోస్తున్న విలువను ఇస్తాయి.

  • రుణ తగ్గింపుపై లాభం. రుణాన్ని చెల్లించాల్సిన ఖాతాలో మిగిలిన బ్యాలెన్స్‌ను ఈ ఖాతా ఆఫ్‌సెట్ చేస్తుంది, ఏదైనా రుణ చర్చల తగ్గింపు మొత్తంలో, రుణగ్రహీత తన రుణ చెల్లింపు బాధ్యతలను నెరవేర్చడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు సంభవించవచ్చు. Payment ణం చెల్లించవలసిన ఖాతాలోని బ్యాలెన్స్‌ను నేరుగా తగ్గించడానికి మరియు తగ్గింపును ఆదాయ ప్రకటనపై లాభంగా నివేదించడానికి అనుకూలంగా ఈ ప్రదర్శన చాలా అరుదుగా ఉపయోగించబడుతుంది.

కాంట్రా లయబిలిటీ ఖాతాలోని మొత్తం అప్రధానమైతే, అది ఆఫ్‌సెట్ చేయడానికి ఉద్దేశించిన బాధ్యతతో సహేతుకంగా ఒకే బ్యాలెన్స్ షీట్ లైన్ ఐటెమ్‌గా మిళితం చేయవచ్చు. లేదా, కాంట్రా లయబిలిటీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అప్రధానంగా ఉంటే, అకౌంటింగ్ సిబ్బంది ఖాతాలో బ్యాలెన్స్ ఉంచకూడదని ఎన్నుకోవచ్చు.

ఆచరణలో, కాంట్రా బాధ్యత ఖాతాలు చాలా అరుదుగా ఉపయోగించబడతాయి. కాంట్రా ఖాతాలు ఆస్తుల మోస్తున్న విలువలను తగ్గించడానికి స్వీకరించదగిన ఖాతాలు లేదా జాబితా వంటి ఆస్తి ఖాతాలతో జత చేయబడతాయి.

ఇలాంటి నిబంధనలు

కాంట్రా ఖాతాను వాల్యుయేషన్ అలవెన్స్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఎందుకంటే ఇది జత చేసిన ఖాతా యొక్క మోస్తున్న విలువను సర్దుబాటు చేస్తుంది.