తప్పించదగిన ప్రాధాన్యత నిర్వచనం

దివాలా రక్షణ కోసం రుణగ్రహీత ఫైళ్ళకు కొద్దిసేపటి ముందు రుణదాతకు ఆస్తుల బదిలీ ఉన్నప్పుడు తప్పక ప్రాధాన్యత ఏర్పడుతుంది. ఈ ఆస్తుల గ్రహీత వాటిని దివాలా ఎస్టేట్కు తిరిగి ఇవ్వాలి. కింది పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు తప్పించుకోలేని ప్రాధాన్యత సంభవించింది:

  • రుణదాతకు బదిలీ ఉంది, లేదా రుణదాత యొక్క ప్రయోజనం కోసం.

  • బదిలీ ముందుగా ఉన్న రుణానికి సంబంధించినది.

  • రుణగ్రహీత దివాలా తీసినప్పుడు బదిలీ జరిగింది (ఇది దివాలా పిటిషన్ తేదీ నుండి 90 రోజుల్లోనే ఉంటుందని భావించబడుతుంది).

  • దివాలా పిటిషన్ తేదీ నుండి 90 రోజులలోపు లేదా ఒక అంతర్గత వ్యక్తికి చెల్లింపు విషయంలో ఒక సంవత్సరంలోపు బదిలీ జరిగింది.

  • 7 వ అధ్యాయం దాఖలు చేయడం ద్వారా రుణగ్రహీత ద్రవపదార్థం చేయబడి ఉంటే, రుణదాత కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని పొందటానికి బదిలీ అనుమతించింది.

రుణదాతకు అందించిన కొత్త విలువకు బదులుగా బదిలీ జరిగిందని నిరూపించడం ద్వారా రుణదాత తప్పక ప్రాధాన్యత దావా నుండి రక్షించగలడు, అందువల్ల ఇతర రుణదాతలు తిరిగి పొందిన మొత్తాలను తగ్గించలేరు. మరొక రక్షణ ఏమిటంటే, సంబంధిత పరిశ్రమ ప్రమాణాల ఆధారంగా బదిలీ సాధారణ వ్యాపార కోర్సులో జరిగింది, అంటే ఇది ఏమైనప్పటికీ జరిగే షెడ్యూల్ చెల్లింపు. ఈ తరువాతి మినహాయింపు వాణిజ్య రుణదాతలకు జరిమానా విధించకుండా ఉండటానికి ఉద్దేశించబడింది.

సురక్షితమైన రుణదాతకు చేసిన చెల్లింపును తప్పించలేని ప్రాధాన్యతగా వర్గీకరించలేరు, ఎందుకంటే రుణగ్రహీత యొక్క లిక్విడేషన్ సందర్భంలో చెల్లింపు పూర్తిగా చెల్లించబడుతుంది.