లాభాపేక్షలేని ఆర్థిక నివేదికలు

లాభాపేక్షలేని సంస్థ లాభదాయక సంస్థ ఉత్పత్తి చేసే స్టేట్‌మెంట్ల కంటే కొంత భిన్నమైన ఆర్థిక నివేదికలను జారీ చేస్తుంది. స్టేట్మెంట్లలో ఒకటి లాభాపేక్షలేనివారికి పూర్తిగా ప్రత్యేకమైనది. లాభాపేక్షలేనివారు జారీ చేసిన ఆర్థిక నివేదికలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

  • ఆర్ధిక స్థితి వాంగ్మూలాన్ని. ఇది లాభాపేక్ష లేని సంస్థ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ మాదిరిగానే ఉంటుంది, తప్ప నికర ఆస్తుల విభాగం లాభాపేక్ష లేని సంస్థ ఉపయోగించే ఈక్విటీ విభాగం స్థానంలో ఉంటుంది. నికర ఆస్తుల విభాగం నికర ఆస్తులను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది తో దాత పరిమితులు మరియు నికర ఆస్తులు లేకుండా దాత పరిమితులు.

  • కార్యకలాపాల ప్రకటన. ఈ ప్రకటన రిపోర్టింగ్ కాలానికి లాభాపేక్షలేనివారి ఆదాయాలు మరియు ఖర్చులను అంచనా వేస్తుంది. ఈ ఆదాయాలు మరియు ఖర్చులు "దాత పరిమితులు లేకుండా" మరియు "దాత పరిమితులతో" వర్గీకరణలుగా విభజించబడ్డాయి, ఇవి ఆర్థిక స్థితి యొక్క ప్రకటన కోసం ముందు సూచించబడ్డాయి.

  • నగదు ప్రవాహాల ప్రకటన. ఈ ప్రకటనలో లాభాపేక్షలేని మరియు వెలుపల నగదు ప్రవాహాల గురించి సమాచారం ఉంది; ప్రత్యేకించి, నగదును ఉత్పత్తి చేసే మరియు ఉపయోగించే లాభాపేక్షలేని కార్యకలాపాల పరిధిని ఇది చూపిస్తుంది.

  • క్రియాత్మక ఖర్చుల ప్రకటన. ఈ ప్రకటన వ్యాపారం యొక్క ప్రతి క్రియాత్మక ప్రాంతానికి ఎలా ఖర్చు అవుతుందో చూపిస్తుంది. ఫంక్షనల్ ప్రాంతాలలో సాధారణంగా నిర్వహణ మరియు పరిపాలన, నిధుల సేకరణ మరియు కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. ఈ ప్రకటనను లాభాపేక్షలేని సంస్థలు ఉపయోగించవు.