నమూనా ఆడిట్

ఆడిట్ నమూనా అనేది ఖాతా బ్యాలెన్స్ లేదా లావాదేవీల తరగతిలో ఉన్న వస్తువుల ఎంపికపై ఆడిట్ విధానాన్ని ఉపయోగించడం. ఉపయోగించిన నమూనా పద్ధతి నమూనాలోని ప్రతి యూనిట్‌ను ఎంచుకునే సమాన సంభావ్యతను ఇస్తుంది. అలా చేయడం వెనుక ఉద్దేశం సమాచారం యొక్క కొన్ని అంశాలను అంచనా వేయడం. జనాభా పరిమాణాలు పెద్దగా ఉన్నప్పుడు ఆడిట్ నమూనా అవసరం, ఎందుకంటే మొత్తం జనాభాను పరిశీలించడం చాలా అసమర్థంగా ఉంటుంది. కింది వాటితో సహా ఆడిట్ నమూనాలో పాల్గొనడానికి బహుళ మార్గాలు ఉన్నాయి:

  • నమూనాను బ్లాక్ చేయండి. సమీక్ష కోసం వరుస వరుస అంశాలు ఎంపిక చేయబడతాయి. ఈ విధానం సమర్థవంతంగా ఉన్నప్పటికీ, వస్తువుల బ్లాక్ మొత్తం జనాభా యొక్క లక్షణాలను ప్రతిబింబించని ప్రమాదం ఉంది.

  • హాఫజార్డ్ నమూనా. అంశాలను ఎలా ఎంచుకోవాలో నిర్మాణాత్మక విధానం లేదు. ఏదేమైనా, ఎంపికలు చేసే వ్యక్తి బహుశా ఎంపికలను వక్రీకరిస్తాడు (అనుకోకుండా అయినా), కాబట్టి ఎంపికలు నిజంగా యాదృచ్ఛికంగా ఉండవు.

  • వ్యక్తిగత తీర్పు. వస్తువులను ఎన్నుకోవటానికి ఆడిటర్ తన స్వంత తీర్పును ఉపయోగిస్తాడు, బహుశా పెద్ద ద్రవ్య విలువలు కలిగిన వస్తువులకు అనుకూలంగా ఉండవచ్చు లేదా వాటితో సంబంధం ఉన్న అధిక స్థాయి ప్రమాదం ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది.

  • యాదృచ్ఛిక నమూనా. ఎంపికలు చేయడానికి యాదృచ్ఛిక సంఖ్య జనరేటర్ ఉపయోగించబడుతుంది. ఈ విధానం చాలా సిద్ధాంతపరంగా సరైనది, కానీ ఎంపికలు చేయడానికి ఎక్కువ సమయం అవసరం.

  • స్ట్రాటిఫైడ్ నమూనా. ఆడిటర్ జనాభాను వేర్వేరు విభాగాలుగా (అధిక విలువ మరియు తక్కువ విలువ వంటివి) విభజిస్తాడు మరియు తరువాత ప్రతి విభాగం నుండి ఎన్నుకుంటాడు.

  • క్రమబద్ధమైన నమూనా. ప్రతి 20 వ అంశం వంటి నిర్ణీత వ్యవధిలో జనాభా నుండి ఎంపికలు తీసుకోబడతాయి. ఇది సాపేక్షంగా సమర్థవంతమైన నమూనా సాంకేతికత.