సాధారణ స్టాక్ హోల్డర్లకు ఆదాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి

సాధారణ స్టాక్ హోల్డర్లకు లభించే ఆదాయాలు పన్ను తర్వాత లాభం, ఏవైనా ఇష్టపడే డివిడెండ్లకు మైనస్. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యాపారం పన్ను తర్వాత లాభం, 000 100,000 అని నివేదిస్తుంది మరియు దాని ఇష్టపడే వాటాలపై $ 10,000 డివిడెండ్ కూడా చెల్లిస్తుంది. సాధారణ స్టాక్ హోల్డర్లకు $ 90,000 ఆదాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని దీని అర్థం.

సిద్ధాంతపరంగా, మిగిలినది వ్యాపారం దాని సాధారణ స్టాక్ యజమానులకు చెల్లించగల ఆదాయ మొత్తాన్ని సూచిస్తుంది. ఏదేమైనా, నివేదించబడిన ఆదాయాలు వ్యాపారం యొక్క నగదు నిల్వలు కంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు, కాబట్టి సంస్థ వాస్తవానికి సూచించిన మొత్తాన్ని వాటాదారులకు జారీ చేయలేకపోవచ్చు.

వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లేదా సేవా పరిశ్రమ వంటి స్థిర ఆస్తులలో పెద్ద పెట్టుబడులు అవసరం లేని పరిశ్రమలలో ఈ కొలత మరింత సంబంధితంగా ఉంటుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, పెద్ద పెట్టుబడులు అవసరమైనప్పుడు, సాధారణ స్టాక్ హోల్డర్లకు లభించే లెక్కించిన మొత్తం అస్సలు చెల్లించబడకపోవచ్చు మరియు వాస్తవానికి సంస్థ సంస్థ యొక్క అవసరాలకు మంచి నిధులు సమకూర్చడానికి వ్యాపారం అప్పును జతచేస్తుంది.

వ్యాపారం వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు కొలత ముఖ్యంగా ఉపయోగపడదు, ఎందుకంటే వృద్ధికి తోడుగా స్వీకరించదగినవి మరియు జాబితా పెరిగిన మొత్తానికి నిధులు సమకూర్చడానికి సంస్థకు దాని మొత్తం నగదు (మరియు మరిన్ని) అవసరం.