దిగువ అంచనా

బాటమ్-అప్ అంచనా అనేది సాధ్యమైనంత తక్కువ స్థాయిలో వివరాలను అంచనా వేయడం. ఈ అంచనాలు సారాంశం మొత్తానికి రావడానికి సమగ్రపరచబడతాయి. పని ప్యాకేజీ కోసం వివరణాత్మక ఖర్చు మరియు సమయ అంచనాలను నిర్మించడం ద్వారా, అంచనా వేసిన మొత్తాలను తీర్చగల సంభావ్యత గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. ఈ అంచనాలను పొందిన వ్యక్తులు సాధారణంగా ప్రాజెక్ట్ బృందంలో పాల్గొనేవారు; వారు ప్రతిపాదిత పని గురించి జ్ఞానం కలిగి ఉంటారు మరియు అనుబంధ పని అవసరాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఉత్తమమైన స్థితిలో ఉన్నారు. బాటమ్-అప్ అంచనాకు ఉన్న ఏకైక ఇబ్బంది ఏమిటంటే ఇది పూర్తి చేయడానికి గణనీయమైన సమయం పడుతుంది.

టాప్-డౌన్ అంచనా కంటే బాటమ్-అప్ అంచనాకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది, ఇక్కడ నిర్వహణ వారి ఫలితాలను రుజువు చేయడానికి ఎటువంటి వివరణాత్మక విశ్లేషణలు చేయకుండా ఒక ప్రాజెక్టుపై ఖర్చు మరియు సమయ గణాంకాలను విధిస్తుంది.