క్షీణించిన ఖర్చు

విలువ తగ్గడం అనేది ఆస్తి యొక్క మిగిలిన వ్యయం దాని నుండి సేకరించిన తరుగుదల తరువాత తీసివేయబడిన తరువాత. సారాంశంలో, ఇది ఇంకా వినియోగించబడని ఆస్తి యొక్క మిగిలిన మొత్తం. విలువ తగ్గిన సూత్రం:

సముపార్జన ఖర్చు - సంచిత తరుగుదల = తరుగుదల ఖర్చు

ఉదాహరణకు, ఒక సంస్థ పారిశ్రామిక పరికరాలను, 000 100,000 కు కొనుగోలు చేసి, తరువాత సంవత్సరానికి $ 10,000 చొప్పున యంత్రాన్ని తగ్గించినట్లయితే, ఆస్తి యొక్క తరుగుదల ఖర్చు ఏడు సంవత్సరాల చివరిలో $ 30,000 అవుతుంది.

సాంకేతికంగా, ఈ భావన ఆస్తి యొక్క బలహీనతకు అదనపు వ్రాత-తగ్గింపులను కలిగి ఉండదు, ఎందుకంటే ఈ పదం తరుగుదలని మాత్రమే సూచిస్తుంది. ఏదేమైనా, బలహీనత ఛార్జీలు క్షీణించిన వ్యయ గణనలో కూడా చేర్చబడాలి, ఎందుకంటే ఈ ఛార్జీలు వాస్తవానికి ఆస్తి యొక్క నికర పుస్తక విలువను తగ్గించాయి.

తరుగుదల వ్యయ భావన ఆస్తి యొక్క మార్కెట్ విలువతో సమానం కాదు. తరుగుదల వ్యయం దాని ఉపయోగకరమైన జీవితంపై స్థిర ఆస్తి ధరను క్రమంగా తగ్గించడానికి ఉద్దేశించబడింది, అయితే మార్కెట్ విలువ మార్కెట్లో స్థిర ఆస్తి యొక్క సరఫరా మరియు డిమాండ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. రెండు భావనలు ఒకే ఆస్తికి గణనీయంగా భిన్నమైన విలువలను ఇస్తాయి.

సరళ-రేఖ తరుగుదల నుండి వేగవంతమైన తరుగుదల పద్ధతుల్లో ఒకటి వరకు ఏ రకమైన తరుగుదల వాడకాన్ని ఈ భావన కలిగి ఉంటుంది.

ఇలాంటి నిబంధనలు

తరుగుదల వ్యయాన్ని నికర పుస్తక విలువ అని కూడా అంటారు.