కేటాయింపు ఖాతా

ఒక ఏజెన్సీ లేదా ప్రాజెక్టుకు కేటాయించిన నిధులను నిల్వ చేయడానికి ప్రభుత్వం ఒక అప్రాప్రియేషన్ ఖాతాను ఉపయోగిస్తుంది. నియమించబడిన ప్రయోజనం కోసం నిధులను ఉపయోగించినప్పుడు, ఈ ఖాతాలో పేర్కొన్న మొత్తం తగ్గించబడుతుంది. కేటాయింపు ఖాతాలో నిల్వ చేసిన నిధులు బడ్జెట్ వ్యవధి ముగిసేనాటికి ఉపయోగించబడకపోతే, ఆ నిధులు సాధారణంగా మరెక్కడా తిరిగి కేటాయించబడవు.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found