సంబంధిత పార్టీ

కింది పరిస్థితులలో ఏదైనా వర్తిస్తే సంబంధిత పార్టీ ఒక సంస్థకు సంబంధించినది:

  • అసోసియేట్. పార్టీ సంస్థ యొక్క సహచరుడు.

  • సాధారణ నియంత్రణ. పార్టీ ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా, ఎంటిటీతో సాధారణ నియంత్రణలో ఉంటుంది లేదా ఎంటిటీపై ముఖ్యమైన లేదా ఉమ్మడి నియంత్రణ కలిగి ఉంటుంది.

  • కుటుంబ సభ్యుడు. పార్టీ కీలక నిర్వహణ సిబ్బందిలో భాగమైన లేదా సంస్థను నియంత్రించే వ్యక్తి యొక్క కుటుంబ సభ్యుడు. దగ్గరి కుటుంబ సభ్యుడు ఒక వ్యక్తి యొక్క దేశీయ భాగస్వామి మరియు పిల్లలు, దేశీయ భాగస్వామి యొక్క పిల్లలు మరియు వ్యక్తి లేదా వ్యక్తి యొక్క దేశీయ భాగస్వామి యొక్క ఆధారపడినవారు.

  • వ్యక్తిగత నియంత్రణ. పార్టీని కీ మేనేజ్‌మెంట్ సిబ్బంది సభ్యుడు లేదా ఎంటిటీని నియంత్రించే వ్యక్తి నియంత్రించవచ్చు లేదా గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

  • ఉమ్మడి వెంచర్. పార్టీ ఒక జాయింట్ వెంచర్, దీనిలో ఎంటిటీ వెంచర్ పార్టనర్.

  • కీ నిర్వహణ. పార్టీ ఒక సంస్థ లేదా దాని తల్లిదండ్రుల ముఖ్య నిర్వహణ సిబ్బందిలో సభ్యుడు.

  • ఉపాధి అనంతర ప్రణాళిక. పార్టీ అనేది సంస్థ యొక్క ఉద్యోగుల కోసం ఉద్యోగ అనంతర ప్రయోజన ప్రణాళిక.

ఈ అవసరాలు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక రిపోర్టింగ్ ప్రమాణాల నుండి తీసుకోబడ్డాయి.