పేరోల్ రిజిస్టర్ నిర్వచనం

పేరోల్ రిజిస్టర్ అనేది పేరోల్‌లో భాగంగా ఉద్యోగులకు చేసిన చెల్లింపులను సంగ్రహించే నివేదిక. ఈ రిజిస్టర్‌లోని మొత్తాలను పేరోల్ జర్నల్ ఎంట్రీకి ప్రాతిపదికగా ఉపయోగించవచ్చు. పేరోల్ రిజిస్టర్‌లో పేర్కొన్న సమాచారం కింది వాటిని కలిగి ఉంటుంది:

  • ఉద్యోగి పేరు

  • ఉద్యోగి సంఖ్య

  • ఉద్యోగి సామాజిక భద్రత సంఖ్య

  • స్థూల ఆదాయం

  • నికర జీతం

  • పేరోల్ తగ్గింపులు

  • పన్ను నిలిపివేతలు

  • రెగ్యులర్ గంటలు పనిచేశారు

  • ఓవర్ టైం గంటలు పనిచేశాయి

  • ఇతర రకాల గంటలు పనిచేశాయి

ఆవర్తన పేరోల్‌ను నడుపుతున్న బుక్‌కీపర్ చెల్లింపులు సరిగ్గా ప్రాసెస్ చేయబడిందని నిర్ధారించడానికి పేరోల్ రిజిస్టర్ యొక్క ప్రాథమిక సంస్కరణలను ఉపయోగిస్తుంది. లోపాలు ఉంటే, పేరోల్ మళ్లీ అమలు చేయబడుతుంది మరియు అదనపు లోపాల కోసం రిజిస్టర్ పరిశీలించబడుతుంది. నియంత్రణగా, మేనేజర్ సాధారణంగా ఉద్యోగులకు చెల్లింపులు జారీ చేయడానికి ముందు తుది పేరోల్ రిజిస్టర్‌ను సమీక్షించి అధికారికంగా ఆమోదించాలి.