పెరిగిన వేతనాలు

పెరిగిన వేతనాలు గంట ఉద్యోగులు సంపాదించిన వేతనాల కోసం రిపోర్టింగ్ వ్యవధి ముగింపులో మిగిలి ఉన్న బాధ్యత మొత్తాన్ని సూచిస్తాయి, కాని వారికి ఇంకా చెల్లించలేదు. ఈ బాధ్యత వ్యాపారం యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ యొక్క ప్రస్తుత బాధ్యతల విభాగంలో చేర్చబడింది. రిపోర్టింగ్ వ్యవధిలో ఒక వ్యాపారం చేసిన మొత్తం వేతన వ్యయాన్ని గుర్తించడానికి, వాస్తవానికి చెల్లించిన మొత్తాన్ని మాత్రమే కాకుండా, పెరిగిన వేతనాలు నమోదు చేయబడతాయి.

ఉదాహరణకు, మిస్టర్ స్మిత్‌కు గంటకు $ 20 చెల్లిస్తారు. అతను నెల 25 వ రోజు ద్వారా చెల్లించబడతాడు మరియు 26 వ నెలలో 30 వ రోజుల నుండి అదనంగా 32 గంటలు పనిచేశాడు. ఈ చెల్లించని మొత్తం 40 640, ఇది యజమాని నెల చివరి నాటికి పెరిగిన వేతనాలుగా నమోదు చేయాలి. ఏదైనా సంబంధిత పేరోల్ పన్నుల కోసం అదనపు ప్రవేశంతో ఈ సంకలనం ఉండవచ్చు.

సేకరించిన వేతనాల ప్రవేశం వేతన వ్యయ ఖాతాకు డెబిట్, మరియు సేకరించిన వేతనాల ఖాతాకు క్రెడిట్. కింది రిపోర్టింగ్ వ్యవధి ప్రారంభంలో ఎంట్రీ రివర్స్ చేయాలి.