పార్శ్వ విలీనం

పార్శ్వ విలీనం అంటే దాదాపు ఒకే పరిమాణంలో ఉన్న మరొక సంస్థతో విలీనం. ఈ క్రింది కారణాల వల్ల వ్యాపారాలు పార్శ్వ విలీనాలలోకి ప్రవేశిస్తాయి:

  • బిల్లింగ్ ప్రయోజనాలు. సంయుక్త సంస్థ ఇప్పుడు పెద్ద కాబోయే కస్టమర్లకు బిడ్లకు అర్హత సాధించే స్థితిలో ఉంది.

  • ధర తగ్గింపు. సంస్థలను కలపడం అనవసరమైన ఓవర్ హెడ్ ఖర్చులను తొలగించే అవకాశాన్ని సృష్టిస్తుంది.

  • నైపుణ్యం. సంయుక్త సంస్థలలో ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది సిబ్బంది ఉన్నారు, ఇది ఇంతకుముందు ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ సమగ్ర నైపుణ్యాన్ని ఇస్తుంది.

పార్శ్వ విలీనం పూర్తి చేయడంలో అంతరాయం కలిగించే అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి, వీటిలో కిందివి ఉన్నాయి:

  • నియంత్రణ. విలీనం అయ్యే రెండు సంస్థలు సహచరులు కాబట్టి, వ్యాపారాన్ని ఎవరు నియంత్రిస్తారనే దానిపై స్పష్టమైన సూచన లేదు.

  • దృ name మైన పేరు. సంస్థలు ఒకే పరిమాణంలో ఉన్నందున, దాని కార్పొరేట్ పేరును ఉపయోగించుకునే ఆధిపత్య సంస్థ లేదు. బదులుగా, రెండు పార్టీలు ఉపయోగించాల్సిన పేరుపై పోరాడటానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది.

  • స్థానం. మళ్ళీ, సంస్థలు ఒకే పరిమాణంలో ఉన్నందున, సంయుక్త సంస్థ ఎక్కడ నివసిస్తుందో చర్చలు జరపడం కష్టం.