నికర లాభం

అన్ని ఖర్చులు ఆదాయాల నుండి తీసివేయబడిన తరువాత నికర లాభం ఫలితం. ఈ సంఖ్య సంస్థ యొక్క అన్ని ఆపరేటింగ్ మరియు ఫైనాన్సింగ్ కార్యకలాపాల యొక్క మొత్తం ఫలితం. అందుకని, ఒక సంస్థతో ఎలా వ్యవహరించాలో నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి పెట్టుబడిదారులు, రుణదాతలు మరియు రుణదాతలు మామూలుగా ఆధారపడతారు. నికర లాభం బాటమ్ లైన్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఎందుకంటే ఇది ఆదాయ ప్రకటన దిగువన ఉంచబడుతుంది.

నికర లాభం నికర నగదు ప్రవాహాలతో సమానం కాదు, ఇది నగదు ప్రవాహాల ప్రకటనలో కనిపిస్తుంది. నికర లాభం మరియు నికర నగదు ప్రవాహాల మధ్య తేడాలు అక్రూవల్-బేస్డ్ అకౌంటింగ్‌కు సంబంధించిన సమయ సమస్యలు మరియు స్థిర ఆస్తుల ఖర్చుల వల్ల కలిగే నగదు ప్రవాహాలను తగ్గించడం.