సాధారణ మరమ్మతులు

సాధారణ మరమ్మతులు అంటే ఆస్తి యొక్క జీవితాన్ని పొడిగించని లేదా దాని ఉపయోగాన్ని పెంచని మరమ్మతుల కోసం చేసే ఖర్చులు. ఈ ఖర్చులు ఖర్చు చేసినట్లుగా వసూలు చేయబడతాయి. వారు బదులుగా ఒకటి లేదా రెండింటిని మునుపటి ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటే, మరమ్మతులు బదులుగా క్యాపిటలైజ్ చేయబడతాయి మరియు కాలక్రమేణా ఖర్చుతో వసూలు చేయబడతాయి. సాధారణ మరమ్మత్తు యొక్క ఉదాహరణ యంత్రంలో ధరించిన భాగాన్ని మార్చడం. సాధారణ మరమ్మతులు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న వస్తువులు.