సామాజిక ప్రభావ ప్రకటన

సామాజిక ప్రభావ ప్రకటన అనేది ఒక సంస్థ దాని కార్యకలాపాలు అది పనిచేసే సంఘాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో వ్రాతపూర్వక వివరణ. ఈ సంస్థ సంస్థ యొక్క సామాజిక మరియు పర్యావరణ ప్రభావంపై దృష్టి పెట్టింది. ఈ క్రింది విషయాలు ప్రకటనలో చేర్చబడిన వాటికి ఉదాహరణలు:

  • సంస్థ ఉద్యోగుల స్వచ్ఛంద సమయం గంటలు

  • స్థానిక సంఘాలు మరియు స్వచ్ఛంద సంస్థలకు విరాళాలు

  • స్థానిక ప్రాంతంలో సృష్టించబడిన ఉద్యోగాల సంఖ్య

  • ఈ ప్రాంతంలో నిర్వహించిన పర్యావరణ నివారణ ప్రయత్నాలు

  • విద్యుత్ కార్యకలాపాలకు పునరుత్పాదక శక్తిని ఉపయోగించడం

  • శక్తి తగ్గింపు మొత్తం స్థాయి

  • పల్లపు కనీస ఉపయోగం

సంస్థలు కేవలం లాభాల తయారీపై దృష్టి కేంద్రీకరించే ఇమేజ్‌ను తెలియజేయడం కంటే, వాటాదారులలో మంచి ముద్ర వేయడానికి సామాజిక ప్రభావ ప్రకటనలను ఉపయోగిస్తాయి. ఈ నివేదికలు వార్షిక నివేదిక, కంపెనీ వెబ్‌సైట్ మరియు పత్రికా ప్రకటనలు వంటి బహుళ ఛానెల్‌ల ద్వారా పంపిణీ చేయబడతాయి.