అవిభక్త ఆసక్తి

పని చేసే వడ్డీ యజమానులు వారి దామాషా యాజమాన్య ఆసక్తులకు అనుగుణంగా ఆదాయాలు మరియు ఖర్చులను పంచుకున్నప్పుడు అవిభక్త ఆసక్తి ఏర్పడుతుంది. ఉదాహరణకు, ఉమ్మడి ఆసక్తి XE "ఉమ్మడి ఆసక్తి: ఆపరేషన్స్" ఆపరేషన్‌లో, ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పని ఆసక్తిగల యజమానుల మధ్య ఒక ఒప్పందం ఉంది, ఇక్కడ ఒక యజమాని ఆస్తి యొక్క ఆపరేటర్‌గా నియమించబడతారు మరియు ప్రతి యజమాని ఆస్తిపై అవిభక్త ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు . లీజు మొత్తం నిర్వహణకు ఆపరేటర్ బాధ్యత వహిస్తాడు.

ప్రత్యామ్నాయ అమరిక అనేది విభజించబడిన వడ్డీ అమరిక, ఇక్కడ పని ఆసక్తి ఉన్న యజమానులు ఆదాయాన్ని పొందుతారు మరియు నిర్దిష్ట ఎకరాల యాజమాన్యం ఆధారంగా ఖర్చులను చెల్లిస్తారు.