ఫ్లోట్

చెక్ రాసినప్పుడు మరియు అది డ్రా అయిన బ్యాంక్ ఖాతాను క్లియర్ చేసినప్పుడు మధ్య విరామం ఫ్లోట్. ఫ్లోట్‌లో చేర్చబడిన కార్యాచరణలు మరియు దాని వ్యవధిని పొడిగించగలవి:

  • చెల్లింపుదారుడు చెక్కు పంపేవారికి చెల్లించాల్సిన సమయం

  • చెల్లింపు కోసం చెక్కును తన బ్యాంకుకు సమర్పించాల్సిన సమయం

  • చెల్లింపుదారుడి బ్యాంకుకు చెక్కును సమర్పించడానికి చెల్లింపుదారుడి బ్యాంకుకు అవసరమైన సమయం

  • చెల్లింపుదారుల బ్యాంకు నిధులను చెల్లింపుదారుడి బ్యాంకుకు బదిలీ చేయడానికి అవసరమైన సమయం

ఎలక్ట్రానిక్ చెల్లింపులు ఫ్లోట్ సమయాన్ని సాధారణంగా ఒకటి లేదా రెండు రోజులకు కుదించును.

ఫ్లోట్ ట్రేడింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉన్న కంపెనీ స్టాక్ యొక్క వాటాల సంఖ్యను కూడా సూచిస్తుంది. ఈ మొత్తాన్ని మొత్తం వాటాల సంఖ్య, మైనస్ దగ్గరగా ఉన్న వాటాలుగా లెక్కించబడుతుంది.