వ్యయ నిష్పత్తి

వ్యయ నిష్పత్తి అంటే ఆ వస్తువుల రిటైల్ ధరకి లభించే వస్తువుల ధర యొక్క నిష్పత్తి. నిష్పత్తి రిటైల్ పద్ధతిలో ఒక భాగం, ఇది జాబితా ముగిసే మొత్తాన్ని అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. ఈ భావనను చిల్లర వ్యాపారులు ఉపయోగిస్తున్నారు.