తరుగుదల యొక్క యాన్యుటీ పద్ధతి

తరుగుదల యొక్క యాన్యుటీ పద్ధతి ఒక తరుగుదల సాంకేతికత, ఇది ఆస్తిపై స్థిరమైన రాబడిని సాధించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఇది చాలా ఉపయోగకరమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్న ఖరీదైన స్థిర ఆస్తుల కోసం ఉపయోగించబడే అవకాశం ఉంది. యాన్యుటీ పద్ధతిని ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:

  1. ఆస్తితో అనుబంధించబడే భవిష్యత్ నగదు ప్రవాహాలను అంచనా వేయండి.

  2. ఆ నగదు ప్రవాహాలపై అంతర్గత రాబడిని లెక్కించండి.

  3. ఆస్తి యొక్క ప్రారంభ పుస్తక విలువ ద్వారా అంతర్గత రాబడి రేటును గుణించండి.

  4. ప్రస్తుత కాలానికి నగదు ప్రవాహం నుండి ఫలితాన్ని తీసివేయండి.

  5. అవశేష విలువ ప్రస్తుత కాలంలో ఖర్చుకు వసూలు చేసే తరుగుదల.

యాన్యుటీ పద్ధతి సాధారణంగా ఆమోదించబడిన అకౌంటింగ్ సూత్రాలచే ఆమోదించబడదు. ఈ విధానాన్ని తరుగుదల యొక్క సమ్మేళనం ఆసక్తి పద్ధతి అని కూడా పిలుస్తారు.