నగదు ప్రవాహ ప్రకటనను ఎలా తయారు చేయాలి

నగదు ప్రవాహాల ప్రకటనలో ఒక సంస్థలోకి మరియు వెలుపల నగదు ప్రవాహాల గురించి మరియు నగదు ఉంచబడిన ఉపయోగాల గురించి సమాచారం ఉంటుంది. ఈ ప్రకటన మూడు విభాగాలను కలిగి ఉంది, వీటిలో కింది వాటికి సంబంధించిన రిపోర్టింగ్ వ్యవధిలో సంభవించిన నగదు ప్రవాహాలను ప్రదర్శిస్తారు:

  • ఆపరేటింగ్ కార్యకలాపాల నుండి నగదు ప్రవహిస్తుంది

  • పెట్టుబడి కార్యకలాపాల నుండి నగదు ప్రవహిస్తుంది

  • ఫైనాన్సింగ్ కార్యకలాపాల నుండి నగదు ప్రవహిస్తుంది

నగదు ప్రవాహాల ప్రకటన ఆర్థిక నివేదికలలో భాగం, వీటిలో ఇతర రెండు ప్రధాన ప్రకటనలు ఆదాయ ప్రకటన మరియు బ్యాలెన్స్ షీట్. నగదు ప్రవాహాల యొక్క స్టేట్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ యూజర్లు నిశితంగా పరిశీలిస్తారు, ఎందుకంటే నగదు ప్రవాహాల యొక్క వివరణాత్మక రిపోర్టింగ్ వ్యాపారం యొక్క ఆర్ధిక ఆరోగ్యంపై అంతర్దృష్టిని ఇస్తుంది.

నగదు ప్రవాహాల ప్రకటన కోసం సాధారణంగా ఉపయోగించే ఆకృతిని పరోక్ష పద్ధతి అంటారు. నగదు ప్రవాహాల యొక్క పరోక్ష పద్ధతి స్టేట్మెంట్ యొక్క సాధారణ లేఅవుట్ క్రింద చూపబడింది, స్టేట్మెంట్లోని సమాచారం యొక్క మూలం యొక్క వివరణతో పాటు. పట్టికలో కనిపించే సమాచార వనరులు నగదు ప్రవాహ ప్రకటనను సిద్ధం చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు.

ABC కంపెనీ

నగదు ప్రవాహాల ప్రకటన (పరోక్ష పద్ధతి)

12/31 / 20X1 తో ముగిసిన సంవత్సరానికి