ప్రత్యేక ప్రయోజన సంస్థ

ప్రత్యేక ప్రయోజన సంస్థ అనేది చట్టబద్ధంగా ప్రత్యేకమైన వ్యాపారం, ఇది కార్పొరేషన్‌కు నష్టాన్ని గ్రహిస్తుంది. రివర్స్ పరిస్థితి కోసం ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజన సంస్థను కూడా రూపొందించవచ్చు, ఇక్కడ సంబంధిత కార్పొరేషన్ దివాలా తీసినప్పటికీ అది కలిగి ఉన్న ఆస్తులు సురక్షితంగా ఉంటాయి (ఆస్తులు సెక్యూరిటీ చేయబడినప్పుడు ఇది ముఖ్యమైనది). ఈ సంస్థ ప్రత్యేక ఆస్తులను కలిగి ఉంది మరియు ప్రారంభ సంస్థ నుండి వేరుగా ఉన్న పెట్టుబడిదారులను కలిగి ఉంది. కొన్ని అకౌంటింగ్ ప్రమాణాలు ఉన్నంతవరకు, వ్యవస్థాపక సంస్థ దాని అకౌంటింగ్ రికార్డులలో ప్రత్యేక ప్రయోజన సంస్థను నమోదు చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఈ అమరిక ఒక సంస్థతో సంబంధం లేని కార్యకలాపాలను మార్చడానికి మరియు దాని ఆర్థిక నివేదికల నుండి దూరంగా ఉండటానికి అనుమతిస్తుంది. ప్రత్యేక ప్రయోజన సంస్థలకు అనేక చట్టబద్ధమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి, కానీ ఒక సంస్థ తక్కువ ప్రమాదకరంగా మరియు లాభదాయకంగా కనిపించేలా చేయడానికి దుర్వినియోగం చేయవచ్చు.