తాత్కాలిక తేడా

తాత్కాలిక వ్యత్యాసం అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్‌లోని ఆస్తి లేదా బాధ్యత యొక్క మోస్తున్న మొత్తం మరియు దాని పన్ను బేస్ మధ్య వ్యత్యాసం. తాత్కాలిక వ్యత్యాసం కింది వాటిలో ఒకటి కావచ్చు:

  • తీసివేయదగినది. మినహాయించగల తాత్కాలిక వ్యత్యాసం అనేది తాత్కాలిక వ్యత్యాసం, ఇది పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే లాభం లేదా నష్టాన్ని నిర్ణయించేటప్పుడు భవిష్యత్తులో తగ్గించగల మొత్తాలను ఇస్తుంది.
  • పన్ను విధించదగినది. పన్ను విధించదగిన తాత్కాలిక వ్యత్యాసం అనేది తాత్కాలిక వ్యత్యాసం, ఇది పన్ను విధించదగిన లాభం లేదా నష్టాన్ని నిర్ణయించేటప్పుడు భవిష్యత్తులో పన్ను చెల్లించదగిన మొత్తాలను ఇస్తుంది.

రెండు సందర్భాల్లో, ఆస్తి లేదా బాధ్యత యొక్క మోస్తున్న మొత్తాన్ని తిరిగి పొందినప్పుడు లేదా పరిష్కరించినప్పుడు తేడాలు పరిష్కరించబడతాయి.

తాత్కాలిక తేడాల కారణంగా, రిపోర్టింగ్ వ్యవధిలో ఒక సంస్థ చేసే ఖర్చు సాధారణంగా ప్రస్తుత పన్ను వ్యయం లేదా ఆదాయం మరియు వాయిదాపడిన పన్ను వ్యయం లేదా ఆదాయం రెండింటినీ కలిగి ఉంటుంది.