యాన్యుటీ బకాయి

యాన్యుటీ బకాయి అనేది అద్దె చెల్లింపు వంటి ప్రతి వ్యవధి ప్రారంభంలో చేసే పునరావృత చెల్లింపు. ఇది క్రింది లక్షణాలను కలిగి ఉంది:

  • అన్ని చెల్లింపులు ఒకే మొత్తంలో ఉంటాయి (payment 500 చెల్లింపుల శ్రేణి వంటివి).

  • అన్ని చెల్లింపులు ఒకే వ్యవధిలో (నెలకు ఒకసారి లేదా సంవత్సరానికి ఒకసారి) చేయబడతాయి.

  • అన్ని చెల్లింపులు ప్రతి వ్యవధి ప్రారంభంలోనే చేయబడతాయి (చెల్లింపులు నెలలో మొదటి రోజు మాత్రమే చేయబడతాయి).

చెల్లింపులు సాధారణ యాన్యుటీ (ప్రతి వ్యవధి చివరలో చెల్లింపులు జరిగే చోట) కంటే యాన్యుటీ కింద త్వరగా చేయబడతాయి కాబట్టి, యాన్యుటీ చెల్లించాల్సిన అవసరం సాధారణ యాన్యుటీ కంటే ఎక్కువ ప్రస్తుత విలువను కలిగి ఉంటుంది.

యాన్యుటీ కారణంగా అనేక ఉదాహరణలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

  • ఒక సంస్థ లీజు ద్వారా ఒక కాపీయర్‌ను కొనుగోలు చేస్తుంది, దీనికి ప్రతి నెల ప్రారంభంలో $ 250 చెల్లించాలి. అన్ని చెల్లింపులు ఒకే మొత్తంలో ($ 250) ఉన్నందున, అవి క్రమమైన వ్యవధిలో (నెలవారీ) చేయబడతాయి మరియు ప్రతి వ్యవధి ప్రారంభంలో చెల్లింపులు జరుగుతాయి, చెల్లింపులు యాన్యుటీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

  • ఒక సంస్థ కార్యాలయ లీజులోకి ప్రవేశిస్తుంది, దీని కింద అద్దెదారు వచ్చే 24 నెలలకు నెలకు, 000 12,000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది, ప్రతి చెల్లింపు వర్తించే నెల ప్రారంభం కంటే తరువాత కాదు. అన్ని చెల్లింపులు ఒకే మొత్తంలో (, 000 12,000) ఉన్నందున, అవి క్రమమైన వ్యవధిలో (నెలవారీ) చేయబడతాయి మరియు ప్రతి వ్యవధి ప్రారంభంలో చెల్లింపులు జరుగుతాయి, చెల్లింపులు యాన్యుటీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

యాన్యుటీ డ్యూ కాన్సెప్ట్ సాధారణ యాన్యుటీ కాన్సెప్ట్ కంటే తక్కువ సాధారణం, ఎందుకంటే చాలా చెల్లింపులు కాలం చివరిలో జరుగుతాయి, ప్రారంభంలో కాదు.