అమ్మిన వస్తువుల ఖర్చు

విక్రయించిన వస్తువుల ధర హోల్‌సేల్ లేదా రిటైలర్ విక్రయించిన వస్తువుల ధర. ఈ సంస్థలు తమ సొంత వస్తువులను తయారు చేయవు, బదులుగా మూడవ పార్టీల నుండి వస్తువులను కొనుగోలు చేసి, వాటిని తమ వినియోగదారులకు విక్రయిస్తాయి. హోల్‌సేల్ వ్యాపారులు మరియు చిల్లర వ్యాపారులు బదులుగా తమ సొంత వస్తువులను తయారు చేసుకుంటే, ఈ పదం అమ్మిన వస్తువుల ధరలకు మారుతుంది.

విక్రయించిన వస్తువుల ధరల లెక్కింపు ఏమిటంటే, ఈ కాలంలో వస్తువుల కొనుగోళ్లకు ప్రారంభ జాబితా బ్యాలెన్స్‌ను జోడించడం మరియు ముగింపు జాబితా బ్యాలెన్స్‌ను తీసివేయడం. అందువలన, లెక్కింపు:

మర్చండైస్ జాబితా ప్రారంభించి + వాణిజ్య కొనుగోళ్లు - సరుకుల జాబితాను ముగించడం

= అమ్మిన వస్తువుల ఖర్చు

ఈ వ్యయాన్ని ప్రభావితం చేసే అనేక అంశాలు ఉన్నాయి. కొనుగోలు తగ్గింపులు, భత్యాలు లేదా సరుకు రవాణా ఖర్చులు ఉంటే, ఈ వస్తువులు వస్తువుల కొనుగోలు మొత్తానికి జోడించబడతాయి.