మార్పిడి ఖర్చులు

ముడి పదార్థాలను పూర్తి చేసిన ఉత్పత్తులుగా మార్చడానికి అవసరమైన ఉత్పత్తి ఖర్చులు మార్పిడి ఖర్చులు. ముగింపు భావన యొక్క విలువను పొందటానికి ఈ భావన వ్యయ అకౌంటింగ్‌లో ఉపయోగించబడుతుంది, తరువాత ఇది ఆర్థిక నివేదికలలో నివేదించబడుతుంది. ఉత్పత్తిని సృష్టించే పెరుగుతున్న వ్యయాన్ని నిర్ణయించడానికి కూడా దీనిని ఉపయోగించవచ్చు, ఇది ధర నిర్ణయ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగపడుతుంది. మార్పిడి కార్యకలాపాలలో శ్రమ మరియు తయారీ ఓవర్ హెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి, మార్పిడి ఖర్చుల లెక్కింపు:

మార్పిడి ఖర్చులు = ప్రత్యక్ష శ్రమ + తయారీ ఓవర్ హెడ్

అందువలన, మార్పిడి ఖర్చులు అన్ని తయారీ ఖర్చులు అది తప్ప ముడి పదార్థాల ఖర్చు. మార్పిడి ఖర్చులుగా పరిగణించబడే ఖర్చులకు ఉదాహరణలు:

 • ప్రత్యక్ష శ్రమ మరియు సంబంధిత ప్రయోజనాలు మరియు పేరోల్ పన్నులు

 • సామగ్రి తరుగుదల

 • సామగ్రి నిర్వహణ

 • ఫ్యాక్టరీ అద్దె

 • ఫ్యాక్టరీ సరఫరా

 • ఫ్యాక్టరీ భీమా

 • మ్యాచింగ్

 • తనిఖీ

 • ఉత్పత్తి యుటిలిటీస్

 • ఉత్పత్తి పర్యవేక్షణ

 • చిన్న సాధనాలు ఖర్చుకు వసూలు చేయబడతాయి

జాబితా నుండి చూడగలిగినట్లుగా, అన్ని మార్పిడి ఖర్చులలో ఎక్కువ భాగం తయారీ ఓవర్‌హెడ్ వర్గీకరణలో ఉండవచ్చు.

ఒక నిర్దిష్ట ఉత్పత్తి పరుగు కోసం ఒక వ్యాపారం అసాధారణ మార్పిడి ఖర్చులను కలిగి ఉంటే (మొదటి పాస్‌లో తప్పు సహనం కారణంగా భాగాలను పునర్నిర్మించడం వంటివి), ఈ అదనపు ఖర్చులను మార్పిడి వ్యయ గణన నుండి మినహాయించడం అర్ధమే, ఖర్చు కాదు రోజువారీ ఖర్చు స్థాయిల ప్రతినిధి.

మార్పిడి ఖర్చుల ఉదాహరణ

ఎబిసి ఇంటర్నేషనల్ మార్చిలో ప్రత్యక్ష శ్రమ మరియు సంబంధిత ఖర్చులలో మొత్తం $ 50,000, అలాగే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ ఖర్చులలో, 000 86,000. మార్చిలో ఎబిసి 20,000 యూనిట్లను ఉత్పత్తి చేసింది. అందువల్ల, నెలకు యూనిట్‌కు మార్పిడి వ్యయం యూనిట్‌కు 80 6.80 (మొత్తం మార్పిడి ఖర్చులలో 6 136,000 గా లెక్కించబడుతుంది) ఉత్పత్తి చేసిన 20,000 యూనిట్లచే విభజించబడింది).