బ్యాంక్ బదిలీ షెడ్యూల్

క్లయింట్ చేత గాలిపటం ఉనికిని పరీక్షించడానికి ఆడిటర్లు బ్యాంక్ బదిలీ షెడ్యూల్ను ఉపయోగిస్తారు. క్లయింట్ యొక్క బ్యాంకుల నుండి మరియు క్లయింట్ యొక్క బ్యాంకుల మధ్య ఉన్న అన్ని బదిలీల వివరాలను షెడ్యూల్ జాబితా చేస్తుంది. నగదు రెట్టింపు లెక్కింపును నివారించడానికి అదే రిపోర్టింగ్ వ్యవధిలో ఉపసంహరణ మరియు డిపాజిట్ తేదీలను నమోదు చేయాలి. ఒకే సమయంలో రెండు ఖాతాల్లో ఒకే నగదు డిపాజిట్ కనిపిస్తే కిటింగ్ జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు, రిపోర్టింగ్ వ్యవధి ముగిసే సమయానికి చెక్ జారీ చేయబడిన సందర్భాలను షెడ్యూల్ చూపించాలి మరియు బ్యాంక్ సయోధ్యలో అత్యుత్తమ చెక్‌గా జాబితా చేయబడలేదు. మరొక ఉదాహరణగా, షెడ్యూల్ బ్యాంకుకు డిపాజిట్ పంపిన మరియు స్వీకరించిన కేసులను బహిర్గతం చేయాలి మరియు ఇంకా క్లయింట్ రవాణాలో డిపాజిట్గా జాబితా చేయబడింది. ఈ రెండు ఉదాహరణలు ఉద్దేశపూర్వకంగా లేదా అనుకోకుండా గాలిపటం యొక్క ఉదాహరణలు.