సెక్యూరిటీస్ అకౌంటింగ్

సెక్యూరిటీల కోసం అకౌంటింగ్ ప్రతి భద్రత యొక్క వర్గీకరణపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ క్రింది విభాగాలలో అమ్మకం కోసం అందుబాటులో ఉన్న, అపరిపక్వత మరియు ట్రేడింగ్ సెక్యూరిటీల కోసం ఉపయోగించిన ప్రత్యేక అకౌంటింగ్.

సేల్ సెక్యూరిటీస్ అకౌంటింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉంది

ఒక వ్యాపారం డెట్ సెక్యూరిటీలలో లేదా అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉన్న సెక్యూరిటీలుగా వర్గీకరించబడిన ఈక్విటీ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, మరియు ఈక్విటీ సెక్యూరిటీలకు సరసమైన విలువలు ఉంటే వాటిని సులభంగా నిర్ణయించవచ్చు, కంపెనీ వారి సరసమైన విలువలను అకౌంటింగ్ రికార్డులలో నమోదు చేయాలి. ఇంకా, లాభం లేదా నష్టం నుండి అవాస్తవిక హోల్డింగ్ లాభాలు మరియు నష్టాలను మినహాయించి, వాటిని గ్రహించే వరకు వాటిని ఇతర సమగ్ర ఆదాయంలో రికార్డ్ చేయండి (అనగా, సెక్యూరిటీలను అమ్మడం ద్వారా).

ఒక వ్యాపారం సరసమైన విలువ హెడ్జ్‌తో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉన్న భద్రతను హెడ్జ్ చేస్తే, హెడ్జ్ చురుకుగా ఉన్న కాలంలో సంబంధిత హోల్డింగ్ లాభం లేదా నష్టాన్ని లాభం లేదా నష్టంలో గుర్తించాలి.

ఉదాహరణకు, హిల్‌టాప్ కార్పొరేషన్ $ 35,000 ఈక్విటీ సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేస్తుంది, అది అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉన్నట్లు వర్గీకరిస్తుంది. ఒక నెల తరువాత, సెక్యూరిటీల మార్కెట్ ధర పెట్టుబడి విలువను $ 33,000 కు తగ్గిస్తుంది. రెండవ నెలలో, మార్కెట్ ధరలో మార్పు పెట్టుబడి విలువను, 000 36,000 కు పెంచుతుంది, ఆ తరువాత హిల్టాప్ సెక్యూరిటీలను విక్రయిస్తుంది. ఒక నెల తరువాత విలువ క్షీణతను నమోదు చేయడానికి హిల్టాప్ క్రింది జర్నల్ ఎంట్రీని సృష్టిస్తుంది: