అకౌంటింగ్ పద్ధతుల రకాలు

అకౌంటింగ్ పద్ధతి అంటే ఏమిటి?

అకౌంటింగ్ పద్ధతి అనేది నియమాల సమితి, దీని ప్రకారం ఆదాయాలు మరియు ఖర్చులు ఆర్థిక నివేదికలలో నివేదించబడతాయి. అకౌంటింగ్ పద్ధతిని ఎన్నుకోవడం వలన స్వల్పకాలిక లాభాలు వేర్వేరుగా నివేదించబడతాయి. దీర్ఘకాలికంగా, అకౌంటింగ్ పద్ధతి యొక్క ఎంపిక లాభదాయకతపై తక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అకౌంటింగ్ పద్ధతి ఎంపికతో సంబంధం ఉన్న పన్ను చిక్కులు కూడా ఉన్నాయి.

ప్రాధమిక అకౌంటింగ్ పద్ధతులు అకౌంటింగ్ యొక్క సంకలన ఆధారం మరియు అకౌంటింగ్ యొక్క నగదు ఆధారం. సంకలన ప్రాతిపదికన, సంపాదించినప్పుడు ఆదాయం గుర్తించబడుతుంది మరియు వినియోగించినప్పుడు ఖర్చులు గుర్తించబడతాయి. బహిరంగంగా నిర్వహించే సంస్థలకు మరియు దాని ఆర్థిక నివేదికలను ఆడిట్ చేయాలనుకునే ఏ సంస్థకైనా అక్రూవల్ బేసిస్ అకౌంటింగ్ అవసరం. ఇది చాలా సిద్ధాంతపరంగా సరైన అకౌంటింగ్ పద్దతిగా పరిగణించబడుతుంది, కానీ అకౌంటింగ్ గురించి ఎక్కువ జ్ఞానం అవసరం, మరియు చిన్న సంస్థలచే ఉపయోగించబడే అవకాశం తక్కువ.

ఇతర ప్రధాన అకౌంటింగ్ పద్ధతి అకౌంటింగ్ యొక్క నగదు ఆధారం. నగదు ప్రాతిపదికన, కస్టమర్ల నుండి నగదు వచ్చినప్పుడు ఆదాయం గుర్తించబడుతుంది మరియు సరఫరాదారులకు నగదు చెల్లించినప్పుడు ఖర్చులు గుర్తించబడతాయి. ఈ పద్ధతి ఏ కాలంలోనైనా ముద్దైన లాభదాయకతకు దారితీస్తుంది, ఎందుకంటే పెద్ద నగదు ప్రవాహం లేదా low ట్‌ఫ్లో లాభాలను తీవ్రంగా మారుస్తుంది.

హైబ్రిడ్ అకౌంటింగ్ పద్ధతులుగా పరిగణించబడే నగదు మరియు సంకలన పద్ధతులపై కూడా వైవిధ్యాలు ఉన్నాయి. ప్రత్యేక పరిస్థితులలో ఇవి అనుమతించబడవచ్చు, కాని సాధారణంగా ఆడిట్ చేయగల ఆర్థిక నివేదికలకు దారితీయదు.