పునరుత్పత్తి ఖర్చు

పునరుత్పత్తి వ్యయం అంటే ప్రస్తుత ధరల వద్ద ఆస్తిని పునరుత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైన ఖర్చు. పునరుత్పత్తి స్థాయి ఖచ్చితమైనదిగా భావించబడుతుంది - అసలు ఆస్తి కోసం ఉపయోగించిన పదార్థాలు మరియు స్పెసిఫికేషన్లను కలిగి ఉంటుంది. కస్టమర్ యొక్క ఆస్తి నాశనానికి వ్యతిరేకంగా భీమా చేయడానికి వసూలు చేయవలసిన ధరను నిర్ణయించడంలో సహాయపడటానికి భీమా పరిశ్రమలో ఈ భావన ఉపయోగించబడుతుంది.

పునరుత్పత్తి వ్యయం పున cost స్థాపన వ్యయానికి భిన్నంగా ఉంటుంది, ఇది అసలైన ఆస్తి యొక్క లక్షణాలను ప్రతిబింబించకుండా అసలు ఆస్తికి సమానమైన కార్యాచరణను అందించగల ఆస్తి ఖర్చుకు సంబంధించినది.