త్వరిత ఆస్తులు

శీఘ్ర ఆస్తులు అంటే చిన్న నోటీసుపై నగదుగా మార్చగల ఆస్తులు. ఈ ఆస్తులు ప్రస్తుత ఆస్తుల వర్గీకరణ యొక్క ఉపసమితి, ఎందుకంటే అవి జాబితాలో లేవు (ఇది నగదుగా మార్చడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది). నగదు, విక్రయించదగిన సెక్యూరిటీలు మరియు స్వీకరించదగిన ఖాతాలు చాలా త్వరగా ఆస్తులు. ఏదేమైనా, శీఘ్ర ఆస్తులు ఉద్యోగుల రుణాలు వంటి వాణిజ్యేతర పొందికలను చేర్చడానికి పరిగణించబడవు, ఎందుకంటే వాటిని సహేతుకమైన వ్యవధిలో నగదుగా మార్చడం కష్టం.

డివిడెండ్ చెల్లించని ఆర్థికంగా ఆరోగ్యకరమైన వ్యాపారం దాని బ్యాలెన్స్ షీట్లో శీఘ్ర ఆస్తులలో ఎక్కువ భాగాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు, బహుశా మార్కెట్ చేయగల సెక్యూరిటీలు మరియు / లేదా నగదు రూపంలో. దీనికి విరుద్ధంగా, క్లిష్ట పరిస్థితులలో ఉన్న వ్యాపారానికి నగదు లేదా విక్రయించదగిన సెక్యూరిటీలు ఉండకపోవచ్చు, బదులుగా దాని నగదు అవసరాలను క్రెడిట్ రేఖ నుండి నెరవేరుస్తాయి. తరువాతి సందర్భంలో, పుస్తకాలపై ఉన్న శీఘ్ర ఆస్తి వాణిజ్య స్వీకరణలు మాత్రమే కావచ్చు.

అన్ని శీఘ్ర ఆస్తుల మొత్తం శీఘ్ర నిష్పత్తిలో ఉపయోగించబడుతుంది, ఇక్కడ శీఘ్ర ఆస్తులను ప్రస్తుత బాధ్యతల ద్వారా విభజించారు. ఈ కొలత యొక్క ఉద్దేశ్యం తక్షణ బాధ్యతలను చెల్లించడానికి అందుబాటులో ఉన్న ద్రవ ఆస్తుల నిష్పత్తిని నిర్ణయించడం.