సామర్థ్యం యొక్క రకాలు

పని కేంద్రం యొక్క సామర్థ్యాన్ని ఈ క్రింది మూడు మార్గాల్లో ఒకటిగా వర్గీకరించవచ్చు:

  • ఉత్పాదక సామర్థ్యం. ప్రస్తుతం ఉత్పత్తి షెడ్యూల్‌లో పేర్కొన్న అన్ని ఉత్పత్తి పనులను ప్రాసెస్ చేయడానికి అవసరమైన పని కేంద్రం సామర్థ్యం ఇది.
  • రక్షణ సామర్థ్యం. ఇది ఉత్పత్తి సామర్థ్యం యొక్క అదనపు పొర, ఇది అడ్డంకి ఆపరేషన్ పని చేయకుండా ఉండటానికి అవసరమైన అదనపు యూనిట్లను అందించడానికి నిర్వహించబడుతుంది.
  • నిష్క్రియ సామర్థ్యం. మిగిలిన అన్ని ఉపయోగించని సామర్థ్యం నిష్క్రియంగా పరిగణించబడుతుంది. ఉత్పత్తి సామర్థ్యం యొక్క ఈ పొర మాత్రమే work హించిన అన్ని అవసరాలను తీర్చగల పని కేంద్రం సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేయకుండా సురక్షితంగా తొలగించగలదు.

ఒక పని కేంద్రం యొక్క సామర్థ్యాన్ని తగ్గించాలని నిర్వహణ నిర్ణయించుకుంటే, మరియు దాని ఫలితం రక్షణ సామర్థ్యంలో తగ్గింపు అయితే, అడ్డంకి ఆపరేషన్ చివరికి పదార్థ ఇన్పుట్‌ల నుండి అయిపోయే అవకాశం ఉంది మరియు ఉత్పత్తిని ఆపివేస్తుంది. ఫలితం అడ్డంకి ఆపరేషన్‌కు సంబంధించిన మొత్తం ఉత్పాదక సదుపాయాల క్షీణత, అందువల్ల మొత్తం కంపెనీ లాభాలను తగ్గించడం.

అందువల్ల, పని కేంద్రాలను తగ్గించే ఏదైనా నిర్ణయం మొదట తొలగించాల్సిన సామర్థ్యం యొక్క రకాన్ని పరిగణించాలి మరియు తగ్గింపు వ్యాపారం యొక్క నిర్గమాంశాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది. అనేక సందర్భాల్లో, సాధించాల్సిన వ్యయ తగ్గింపు తగ్గిన నిర్గమాంశ ప్రమాదాన్ని పూడ్చదు.