వాయిదా వేసిన నిర్వహణ

వాయిదా వేసిన నిర్వహణ అంటే ఈ చర్య తీసుకోవలసినప్పుడు చేయని సౌకర్యాలు మరియు పరికరాల మరమ్మతులు. ఆస్తులు సహేతుకమైన సామర్థ్య స్థాయిలో పనిచేయడానికి మరమ్మతులు అవసరం. నిర్వహణ సాధారణంగా వాయిదా వేయడానికి ఎన్నుకుంటుంది, తద్వారా ఇది స్వల్పకాలికంలో అధిక ఆదాయాలను నివేదించగలదు. మరొక కారణం ఏమిటంటే, వ్యాపారానికి సరిపోని నగదు ప్రవాహాలు ఉండటం వల్ల అవసరమైన ఖర్చులను భరించలేరు. వాయిదా వేసిన నిర్వహణకు మూడవ కారణం ఏమిటంటే, కొన్ని ఆస్తులు వాటి ఉపయోగకరమైన జీవితాల ముగింపుకు చేరుకుంటున్నాయి, కాబట్టి నిర్వహణ ఈ కాలం చివరిలో వాటి నిర్వహణకు తిరిగి వస్తుంది.