పర్యవసానంగా నష్టం నిర్వచనం

పర్యవసానంగా జరిగే నష్టం అంటే, వ్యాపారం తన ఆస్తులను ఉద్దేశించిన పద్ధతిలో ఉపయోగించలేకపోతున్నప్పుడు దాని నష్టం. వరదలు లేదా భూకంపం వంటి ప్రకృతి విపత్తు వలన కలిగే నష్టం ఫలితంగా పర్యవసానంగా నష్టం సంభవిస్తుంది. ఒక వ్యాపారానికి భీమా కవరేజ్ ఉంటే అది పర్యవసానంగా జరిగే నష్టాలకు చెల్లిస్తుంది, అది ఈ నష్టాల మొత్తంలో కొంత భాగాన్ని తిరిగి పొందవచ్చు, కాని సాధారణంగా పూర్తి మొత్తంలో కాదు. అటువంటి భీమా కవరేజ్ లేకపోతే, ఒక సంస్థ ఈ నష్టాల పూర్తి మొత్తాన్ని గ్రహించాలి.

పర్యవసానంగా నష్టానికి ఉదాహరణగా, ఉత్పాదక సంస్థ వినాశకరమైన వరదతో పూర్తిగా మూసివేయబడింది. సంస్థ యొక్క ఆస్తి భీమా సౌకర్యం మరియు పరికరాలకు నష్టం కలిగించినందుకు దాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తుంది; ఏదేమైనా, రికవరీ వ్యవధిలో ఆపరేషన్ నుండి బయటపడటం వలన కలిగే పర్యవసాన నష్టాలు ఆస్తి భీమా పరిధిలోకి రావు. బదులుగా, సంస్థ యొక్క రిస్క్ మేనేజర్ ఈ నష్టాలకు ప్రత్యేకంగా కవరేజీని అందించే భీమాను పొందాలి, ఇందులో ఉద్యోగుల పరిహారం కోసం చెల్లింపులు, అలాగే స్థిర కార్యాచరణ ఖర్చులు ఉంటాయి.

పర్యవసానంగా జరిగే నష్టాలకు కవరేజీని అందించే భీమా దెబ్బతిన్న స్థిర ఆస్తుల నుండి వచ్చే నష్టాల కంటే ఎక్కువ విస్తృత కవరేజీని అందిస్తుంది. కవరేజ్ యుటిలిటీస్ కోల్పోవడం, సరఫరా గొలుసు అంతరాయాలు మరియు ఇలాంటి కారకాల నుండి కూడా నష్టాలకు విస్తరించవచ్చు. పర్యవసానంగా జరిగే నష్టాలను ఎదుర్కోవటానికి రూపొందించిన బీమా పాలసీని వ్యాపార అంతరాయ భీమా అంటారు.

ఇలాంటి నిబంధనలు

పర్యవసానంగా నష్టం అనేది ఒక రకమైన పరోక్ష నష్టం.