పన్ను రిటర్న్ స్థానం

ఒక పన్ను చెల్లింపుదారునికి ఒక అకౌంటెంట్ సలహా ఇచ్చిన పన్ను రిటర్న్‌పై పన్ను రిటర్న్ స్థానం ప్రతిబింబిస్తుంది, లేదా అకౌంటెంట్‌కు సంబంధిత వాస్తవాలు తెలిసిన స్థానం మరియు ఆ వాస్తవాల ఆధారంగా తీసుకున్న స్థానం సరైనదా అని నిర్ణయించింది. పన్ను రిటర్న్ స్థానాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్న అకౌంటెంట్‌కు ఈ క్రింది అంశాలు వర్తిస్తాయి:

  • పన్ను రిటర్న్ స్థానాన్ని సిఫారసు చేసేటప్పుడు, పన్ను చెల్లింపుదారుడి తరపు న్యాయవాదిగా ఉండవలసిన బాధ్యత అకౌంటెంట్‌కు ఉంటుంది.

  • పన్ను రిటర్న్ స్థానాన్ని సిఫారసు చేసేటప్పుడు వర్తించే పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే సంస్థ విధించిన ప్రమాణాలకు అకౌంటెంట్ కట్టుబడి ఉండాలి. పన్ను స్థానంతో సంబంధం ఉన్న వ్రాతపూర్వక ప్రమాణాలు లేనట్లయితే, అకౌంటెంట్ పన్ను రిటర్న్ స్థానాన్ని సిఫారసు చేయకూడదు తప్ప, అతను లేదా ఆమెకు మంచి విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే, ఆ పదవికి పరిపాలనాపరంగా లేదా న్యాయపరంగా దాని యోగ్యతపై నిలబడటానికి కనీసం వాస్తవిక అవకాశం ఉందని . ఏదేమైనా, అకౌంటెంట్ ఈ పదవికి సహేతుకమైన ఆధారం ఉందని తేల్చి పన్ను రిటర్న్ స్థానాన్ని సిఫారసు చేయవచ్చు మరియు పన్ను చెల్లింపుదారుడు ఆ స్థానాన్ని వెల్లడించమని సలహా ఇస్తాడు.

  • పన్ను చెల్లింపుదారునికి పన్ను రిటర్న్ స్థానాన్ని అకౌంటెంట్ సిఫారసు చేసినప్పుడు, అతను లేదా ఆమె సిఫార్సు చేసిన స్థానం తీసుకోవడం వల్ల జరిమానా పరిణామాలకు సంభావ్యత గురించి పన్ను చెల్లింపుదారునికి సలహా ఇవ్వాలి, అలాగే ఈ జరిమానాలను నివారించడానికి బహిర్గతం ఉపయోగించుకునే అవకాశాల గురించి.

  • పన్ను చెల్లింపుదారుడు సంబంధిత పన్ను పరిధిలోని ఆడిట్ ఎంపిక ప్రక్రియను సద్వినియోగం చేసుకునే పన్ను స్థానాన్ని తీసుకోవాలని అకౌంటెంట్ సిఫారసు చేయకూడదు, లేదా ఇది పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే సంస్థతో చర్చల పరపతి పొందటానికి తీసుకున్న స్థానంగా పనిచేస్తుంది.