యూనిట్ ధర

యూనిట్ ధర అంటే ఒక ఉత్పత్తి యొక్క ఒక పరిమాణాన్ని విక్రయించే ధర. ఇది పౌండ్ లేదా oun న్స్ ధర వంటి యూనిట్ కొలత ధరను సూచిస్తుంది. కొలత యూనిట్ ధర తరచుగా ఒక సూపర్ మార్కెట్‌లోని అల్మారాల్లో జాబితా చేయబడుతుంది, తద్వారా దుకాణదారులు ప్రదర్శనలో ఉన్న వివిధ బ్రాండ్ల ఉత్పత్తుల మధ్య దుకాణాన్ని పోల్చవచ్చు. సాధ్యమైనంత ఉత్తమమైన ఒప్పందాన్ని నిర్ణయించడంలో కొనుగోలుదారులకు సహాయపడటానికి, ఈ భావన బల్క్ ధరలలో కూడా ఉపయోగించబడుతుంది. ఉదాహరణకు, ఒక కొనుగోలుదారుకు 1,200 యూనిట్లకు $ 5,000 (ఇది యూనిట్ ధర $ 4.17), మరియు 1,800 యూనిట్లకు, 4 7,400 (ఇది యూనిట్ ధర $ 4.11). యూనిట్ ధర గణనతో, తరువాతి కోట్ కొనుగోలుదారుకు మంచి ఒప్పందం అని చూడటం సులభం.