విశ్వసనీయ రశీదు

ట్రస్ట్ రశీదు అనేది చట్టబద్ధమైన పత్రం, నిధుల రుణగ్రహీత రుణదాతకు నమ్మకంతో ఉంచబడిన కొన్ని ఆస్తిని భౌతికంగా కలిగి ఉంటాడని పేర్కొంది. ఈ అమరిక ప్రకారం, రుణగ్రహీత రుణగ్రహీతకు రుణదాతకు తిరిగి చెల్లించే వరకు రుణదాత అంతర్లీన ఆస్తులకు టైటిల్‌ను కలిగి ఉంటాడు. రుణం తిరిగి చెల్లించిన తరువాత, రుణగ్రహీత అంతర్లీన ఆస్తులకు టైటిల్ పొందుతాడు. ట్రస్ట్ రశీదులను సాధారణంగా ఖరీదైన వస్తువులను విక్రయించే పంపిణీదారులు మరియు డీలర్లు ఉపయోగిస్తారు; వారు తమ రుణదాతలతో ట్రస్ట్ రశీదు ఏర్పాట్ల క్రింద జాబితాను పొందుతారు మరియు జాబితా అమ్మినందున రుణదాతలకు తిరిగి చెల్లిస్తారు. ట్రస్ట్ రశీదు ఏర్పాట్లు ఆస్తి ఆధారిత రుణాలుగా వర్గీకరించబడ్డాయి.