వాయిదాపడిన అద్దె అకౌంటింగ్

అద్దెదారు ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వ్యవధిలో ఉచిత అద్దె ఇచ్చినప్పుడు, సాధారణంగా లీజు ఒప్పందం ప్రారంభంలో వాయిదాపడిన అద్దె అకౌంటింగ్ జరుగుతుంది. ఈ ఉచిత కాలాలను, అలాగే తరువాతి కాలాలను లెక్కించడానికి, అవసరమైన అకౌంటింగ్ ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది:

  1. మొత్తం లీజు కాలానికి లీజు మొత్తం ఖర్చును కంపైల్ చేయండి. ఉదాహరణకు, లీజు మొదటి నెలలో ఒక సంవత్సరానికి ఉచితం, మరియు మిగతా అన్ని నెలల్లో అద్దె చెల్లింపులు $ 1,000 అయితే, లీజు మొత్తం ఖర్చు $ 11,000.

  2. అన్ని ఉచిత ఆక్యుపెన్సీ నెలలతో సహా, లీజు పరిధిలోకి వచ్చే మొత్తం కాలాల ద్వారా ఈ మొత్తాన్ని విభజించండి. ఇదే ఉదాహరణతో కొనసాగడానికి, ఇది 17 917 అవుతుంది, ఇది months 11,000 గా 12 నెలలు విభజించబడింది.

  3. లీజు యొక్క ప్రతి నెలలో, అసలు నెలవారీ చెల్లింపుతో సంబంధం లేకుండా, సగటు నెలవారీ రేటును ఖర్చుకు వసూలు చేయండి. ఈ విధంగా, ఉదాహరణ పరిస్థితి యొక్క మొదటి నెలలో ఖర్చు 17 917. అద్దెదారుకు ఉచిత నెల ఆక్యుపెన్సీ ఇవ్వబడుతున్నందున, ఆ నెలలో అసలు చెల్లింపు లేదు. దీని అర్థం ఖర్చుకు 17 917 డెబిట్ వాయిదాపడిన అద్దె ఖాతాకు క్రెడిట్ ద్వారా ఆఫ్సెట్ చేయబడుతుంది, ఇది బాధ్యత ఖాతా.

  4. లీజు యొక్క అన్ని వరుస నెలల్లో, అదే సగటు మొత్తాన్ని ఖర్చులకు వసూలు చేయడం కొనసాగించండి. ఆఫ్‌సెట్ అద్దె చెల్లింపు జరిగితే (నగదును తగ్గించే క్రెడిట్) మరియు చెల్లింపు ఖర్చుతో సరిపోలకపోతే, వ్యత్యాసం వాయిదాపడిన అద్దె బాధ్యత ఖాతాకు వసూలు చేయబడుతుంది. ఉదాహరణతో కొనసాగడానికి, అన్ని ఇతర నెలల్లో నెలవారీ చెల్లింపు $ 1,000, ఇది అద్దె ఖర్చుకు వసూలు చేసిన మొత్తం కంటే $ 83 ఎక్కువ. ఈ వ్యత్యాసం లీజు యొక్క మిగిలిన నెలల్లో వాయిదాపడిన అద్దె బాధ్యత మొత్తాన్ని సున్నాకి తగ్గించే వరకు తగ్గించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

కాలక్రమేణా అద్దె మొత్తం మారినప్పుడు వాయిదాపడిన అద్దె అకౌంటింగ్‌కు అదే విధానం వర్తిస్తుంది. ఉదాహరణకు, లీజు రేటు చాలా నెలల తర్వాత పెరిగితే, సగటు అద్దె వ్యయం ఇప్పటికీ అన్ని నెలల్లో వసూలు చేయబడుతుంది, ఈ ఛార్జీలో కొంత భాగాన్ని వాయిదా వేసిన అద్దె బాధ్యతలో చేర్చారు. తరువాత, చెల్లింపులు అధిక రేటుతో సరిపోలినప్పుడు కాని సగటు అద్దె వ్యయం ఇంకా వసూలు చేయబడుతున్నప్పుడు, వాయిదాపడిన అద్దె బాధ్యత క్రమంగా తగ్గుతుంది.