నగదు రశీదు

నగదు రసీదు అంటే నగదు అమ్మకపు లావాదేవీలో అందుకున్న నగదు మొత్తం యొక్క ముద్రిత ప్రకటన. ఈ రశీదు యొక్క నకలు కస్టమర్కు ఇవ్వబడుతుంది, మరొక కాపీని అకౌంటింగ్ ప్రయోజనాల కోసం ఉంచబడుతుంది. నగదు రశీదు కింది సమాచారాన్ని కలిగి ఉంది:

  • లావాదేవీ తేదీ

  • పత్రాన్ని గుర్తించే ప్రత్యేక సంఖ్య

  • చెల్లించేవారి పేరు

  • అందుకున్న నగదు మొత్తం

  • చెల్లింపు పద్ధతి (నగదు లేదా చెక్ వంటివి)

  • స్వీకరించే వ్యక్తి యొక్క సంతకం