పోస్ట్ ఆడిట్ నిర్వచనం

పోస్ట్ ఆడిట్ అనేది మూలధన బడ్జెట్ పెట్టుబడి ఫలితం యొక్క విశ్లేషణను సూచిస్తుంది. అసలు మూలధన ప్రతిపాదనలో పొందుపర్చిన ump హలు ఖచ్చితమైనవి కావా, మరియు ప్రాజెక్ట్ ఫలితం .హించిన విధంగా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఈ విశ్లేషణ నిర్వహిస్తారు. ఈ ఆడిట్ యొక్క ఫలితాలు భవిష్యత్ మూలధన బడ్జెట్ నిర్ణయాలలో పొందుపరచబడతాయి, తద్వారా నిర్ణయం తీసుకునే ప్రక్రియ మెరుగుపడుతుంది.