మెచ్యూరిటీ విలువ

మెచ్యూరిటీ విలువ అనేది బాధ్యత యొక్క మెచ్యూరిటీ తేదీ నాటికి ఆర్థిక బాధ్యత కలిగి ఉన్నవారికి చెల్లించాల్సిన మరియు చెల్లించవలసిన మొత్తం. ఈ పదం సాధారణంగా or ణం లేదా బాండ్‌పై మిగిలిన ప్రధాన బ్యాలెన్స్‌ను సూచిస్తుంది. భద్రత విషయంలో, మెచ్యూరిటీ విలువ సమాన విలువకు సమానం.