సమతుల్య మార్కుల పట్టి

సమతుల్య స్కోర్‌కార్డ్ అనేది ఒక కొలత వ్యవస్థ, ఇది ఆర్థిక, కస్టమర్, అంతర్గత వ్యాపార ప్రక్రియలు మరియు వ్యాపారం యొక్క అభ్యాసం మరియు వృద్ధి విభాగాలలో పనితీరును పర్యవేక్షించడానికి మరియు మెరుగుపరచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వ్యవస్థ వెనుక ఉన్న is హ ఏమిటంటే, వ్యాపారం దాని మొత్తం పనితీరును మెరుగుపరచడానికి ఈ నాలుగు విభాగాలలోనూ మంచి పనితీరును కనబరచాలి. సమతుల్య స్కోర్‌కార్డ్‌లో ట్రాక్ చేయబడిన సమాచారంతో నిర్వహణ బృందం యొక్క వ్యూహం మరియు వ్యూహాలను కూడా సమలేఖనం చేయాలి. ఈ భావన మరింత సాంప్రదాయ కొలత వ్యవస్థల నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది, దీనిలో ఇది వివిధ రకాల ఆర్థికేతర కొలతలను కలిగి ఉంటుంది.