అనధికారిక ఖర్చులు

నాన్-కన్ఫార్మెన్స్ ఖర్చులు అంటే వ్యాపారం దాని ఉత్పత్తుల యొక్క నాణ్యతా అవసరాలను తీర్చడంలో విఫలమైనప్పుడు అయ్యే పెరుగుతున్న ఖర్చులు. తయారీ ప్రక్రియలో వైఫల్యాల ఫలితంగా ఈ ఖర్చులు జరుగుతాయి. ఫలిత ఖర్చులు వ్యాపారంలో పునర్నిర్మాణం, స్క్రాప్ మరియు పనికిరాని ఖర్చులు, అలాగే వారంటీ దావాలు, రీకాల్ ఖర్చులు మరియు కోల్పోయిన అమ్మకాలు.