ప్రతికూల నిలుపుకున్న ఆదాయాలు

ఒక సంస్థ లాభాలను నమోదు చేసినప్పుడు, లాభం మొత్తం, స్టాక్ హోల్డర్లకు చెల్లించే డివిడెండ్లు తక్కువ, నిలుపుకున్న ఆదాయాలలో నమోదు చేయబడతాయి, ఇది ఈక్విటీ ఖాతా. ఒక సంస్థ నష్టాన్ని నమోదు చేసినప్పుడు, ఇది కూడా నిలుపుకున్న ఆదాయంలో నమోదు చేయబడుతుంది. నష్టం మొత్తం నిలుపుకున్న ఆదాయాల ఖాతాలో ఇంతకుముందు నమోదు చేసిన లాభాల మొత్తాన్ని మించి ఉంటే, అప్పుడు ఒక సంస్థ ప్రతికూల నిలుపుకున్న ఆదాయాలను కలిగి ఉంటుంది. సంస్థ యొక్క పునాది నుండి దాని సంపాదన మొత్తం కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో డివిడెండ్లను పంపిణీ చేస్తే లాభదాయక సంస్థకు ప్రతికూల నిలుపుకున్న ఆదాయాలు తలెత్తుతాయి.

లాభదాయకమైన సంస్థకు సాధారణంగా కనిపించే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ కాకుండా, నిలుపుకున్న ఆదాయాలు ఖాతాలో డెబిట్ బ్యాలెన్స్‌గా కనిపిస్తాయి. సంస్థ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్లో, ప్రతికూల నిలుపుకున్న ఆదాయాలు సాధారణంగా ఒక ప్రత్యేక పంక్తి అంశంలో సంచిత లోటుగా వర్ణించబడతాయి.

ప్రతికూల నిలుపుకున్న ఆదాయాలు దివాలా సూచికగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇది దీర్ఘకాలిక నష్టాలను సూచిస్తుంది. అరుదైన సందర్భాల్లో, ఒక వ్యాపారం నిధులను అరువుగా తీసుకొని, ఆపై ఈ నిధులను స్టాక్ హోల్డర్లకు డివిడెండ్లుగా పంపిణీ చేయగలదని కూడా సూచిస్తుంది; ఏదేమైనా, ఈ చర్య సాధారణంగా రుణదాత యొక్క రుణ ఒప్పందాల ద్వారా నిషేధించబడుతుంది.