నగదు ప్రాతిపదిక బ్యాలెన్స్ షీట్ యొక్క విషయాలు

అకౌంటింగ్ యొక్క నగదు ప్రాతిపదికన, నగదులో సంబంధిత మార్పు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే లావాదేవీలు నమోదు చేయబడతాయి. బ్యాలెన్స్ షీట్లో రికార్డ్ చేయడానికి స్వీకరించదగిన ఖాతాలు లేదా చెల్లించవలసిన ఖాతాలు లేవని దీని అర్థం, ఎందుకంటే అవి కస్టమర్లు చెల్లించే లేదా సంస్థ చెల్లించిన సమయం వరకు అవి గుర్తించబడవు. కింది బుల్లెట్ పాయింట్లు నగదు ప్రాతిపదిక బ్యాలెన్స్ షీట్లో వివిధ రకాల లైన్ అంశాలను చేర్చిన అకౌంటింగ్ పద్దతులను చర్చిస్తాయి. గుర్తించిన పద్దతులు:

 • నగదు ఆధారిత అకౌంటింగ్. నగదులో మార్పు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే లావాదేవీలను రికార్డ్ చేయండి.

 • సవరించిన నగదు ఆధారిత అకౌంటింగ్. దీర్ఘకాలిక ఆస్తులు మరియు దీర్ఘకాలిక బాధ్యతలు బ్యాలెన్స్ షీట్లో చేర్చబడటం మినహా నగదు ప్రాతిపదిక వలె ఉంటుంది.

 • అక్రూవల్ బేసిస్ అకౌంటింగ్. నగదులో మార్పులతో సంబంధం లేకుండా వారు సంపాదించిన లేదా చేసినట్లుగా ఆదాయాలు మరియు ఖర్చులను రికార్డ్ చేస్తుంది.

వివిధ అకౌంటింగ్ పద్దతుల క్రింద బ్యాలెన్స్ షీట్ విషయాలు:

 • నగదు మరియు పెట్టుబడులు. నగదు ప్రాతిపదిక, సవరించిన నగదు ప్రాతిపదిక మరియు అక్రూవల్ బేసిస్ అకౌంటింగ్ కింద అదే సమాచారాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

 • ప్రీపెయిడ్ ఖర్చులు. నగదు ప్రాతిపదిక లేదా సవరించిన నగదు ప్రాతిపదికన ఉపయోగించబడదు, ఎందుకంటే ఈ వస్తువులు ఖర్చులకు వసూలు చేయబడతాయి. అక్రూవల్ ప్రాతిపదికన వాడతారు.

 • స్వీకరించదగిన ఖాతాలు. కస్టమర్ చెల్లించే వరకు ఎటువంటి లావాదేవీలు జరగలేదని భావించినందున, నగదు ప్రాతిపదిక లేదా సవరించిన నగదు ప్రాతిపదిక కోసం ఉపయోగించబడదు. అక్రూవల్ ప్రాతిపదికన వాడతారు.

 • జాబితా. నగదు ప్రాతిపదికన లేదా సవరించిన నగదు ప్రాతిపదికన ఉపయోగించబడదు, ఎందుకంటే ఈ కొనుగోళ్లు నేరుగా ఖర్చులకు వసూలు చేయబడతాయి; అయినప్పటికీ, చాలా నగదు ఆధారిత కంపెనీలు దీనిని చేర్చడానికి ఇష్టపడతాయి. అక్రూవల్ ప్రాతిపదికన వాడతారు.

 • స్థిర ఆస్తులు. నగదు ప్రాతిపదికన ఉపయోగించబడదు, కానీ సవరించిన నగదు ప్రాతిపదికన ఉపయోగించబడుతుంది. అక్రూవల్ ప్రాతిపదికన కూడా ఉపయోగిస్తారు.

 • చెల్లించవలసిన ఖాతాలు. నగదు ప్రాతిపదికన లేదా సవరించిన నగదు ప్రాతిపదికన ఉపయోగించబడదు, ఎందుకంటే సంస్థ తన సరఫరాదారులకు చెల్లించే వరకు ఎటువంటి లావాదేవీలు జరగలేదని భావిస్తారు. అక్రూవల్ ప్రాతిపదికన వాడతారు.

 • పెరిగిన ఖర్చులు. నగదు ప్రాతిపదికన లేదా సవరించిన నగదు ప్రాతిపదికన ఉపయోగించబడదు. అక్రూవల్ ప్రాతిపదికన వాడతారు.

 • రుణాలు. నగదు ప్రాతిపదికన ఉపయోగించబడదు, అయినప్పటికీ కొన్ని కంపెనీలు దీన్ని చేర్చడానికి ఇష్టపడతాయి. సవరించిన నగదు ప్రాతిపదికన మరియు సంకలన ప్రాతిపదికన ఉపయోగించబడుతుంది.

 • సాధారణ స్టాక్. నగదు ప్రాతిపదికన, సవరించిన నగదు ప్రాతిపదిక మరియు సంకలన ప్రాతిపదికన ఉపయోగించబడుతుంది.

 • నిలుపుకున్న ఆదాయాలు. నగదు ప్రాతిపదికన, సవరించిన నగదు ప్రాతిపదిక మరియు సంకలన ప్రాతిపదికన ఉపయోగించబడుతుంది.

నగదు ప్రాతిపదికన బ్యాలెన్స్ షీట్ కోసం ఉపయోగించిన చేరికలు మరియు మినహాయింపుల యొక్క ఖచ్చితమైన సంఖ్య నిజంగా వినియోగదారుడిదే; నగదు ప్రాతిపదిక ఏ అకౌంటింగ్ ప్రమాణాలకు మద్దతు ఇవ్వదు, కాబట్టి నగదు ప్రాతిపదిక బ్యాలెన్స్ షీట్ యొక్క ఖచ్చితమైన నిర్మాణం సాధారణ ఉపయోగం ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది. అందువల్ల, మీరు నగదు ప్రాతిపదికన వివిధ రకాల ప్రత్యామ్నాయ ఆకృతులను చూస్తారు, అవి జాబితా మరియు స్థిర ఆస్తులు వంటి అదనపు లైన్ వస్తువులను కలిగి ఉండవచ్చు లేదా మినహాయించవచ్చు.