పొందుపరిచిన ఉత్పన్నం

ఎంబెడెడ్ డెరివేటివ్ అనేది ఆర్థిక పరికరంలో భాగం, ఇందులో నాన్‌డెరివేటివ్ హోస్ట్ కాంట్రాక్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఎంబెడెడ్ డెరివేటివ్‌కు వడ్డీ రేటు, వస్తువుల ధర, క్రెడిట్ రేటింగ్ లేదా విదేశీ మారకపు రేటు వంటి వేరియబుల్‌లో మార్పులకు సంబంధించి ఒప్పందం యొక్క నగదు ప్రవాహాలలో కొంత భాగాన్ని సవరించాలి. ఒక ఉత్పన్నం కాంట్రాక్టు నుండి విడిగా కాంట్రాక్టుగా బదిలీ చేయబడితే, అది ఎంబెడెడ్ డెరివేటివ్ కాదు.