సమాన బంధం

పార్ బాండ్ అంటే దాని ఖచ్చితమైన ముఖ విలువతో విక్రయించే బాండ్. ఇది సాధారణంగా బాండ్ $ 1,000 కు విక్రయిస్తుందని అర్థం, ఎందుకంటే ఇది చాలా బాండ్ల ముఖ విలువ. ఒక బాండ్ బాండ్‌కు జతచేయబడిన కూపన్ మొత్తానికి సరిపోయే పెట్టుబడిదారునికి దిగుబడి ఉంటుంది.

ఒక బాండ్ దాని ఖచ్చితమైన ముఖ విలువతో వర్తకం చేయడం చాలా అసాధారణమైనది, ఎందుకంటే ప్రస్తుత మార్కెట్ వడ్డీ రేటు ఎల్లప్పుడూ బాండ్ యొక్క కూపన్ మొత్తం సూచించిన వడ్డీ రేటుకు పైన లేదా క్రింద మారుతూ ఉంటుంది.

మార్కెట్ రేట్లు మరియు బాండ్ యొక్క ముఖ విలువ మధ్య వ్యత్యాసాలకు ఉదాహరణగా, ABC ఇంటర్నేషనల్ 6% కూపన్ రేటు కలిగిన బాండ్లను విక్రయిస్తుంది. అయితే, బాండ్ అమ్మకం సమయంలో మార్కెట్ వడ్డీ రేటు 7%. పర్యవసానంగా, పెట్టుబడిదారులు తమకు కావలసిన 7% వడ్డీ రేటును సాధించడానికి బాండ్ యొక్క ముఖ విలువ కంటే తక్కువ చెల్లిస్తారు. మార్కెట్ వడ్డీ రేటు తరువాత 4% కి తగ్గితే, అప్పుడు బాండ్‌పై కూపన్ రేటు మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది మరియు పెట్టుబడిదారులు బాండ్ ధరను వేలం వేస్తారు. అందువల్ల, మార్కెట్ వడ్డీ రేటు కూపన్ రేటుతో సరిగ్గా సరిపోలినప్పుడు ఆ క్లుప్త క్షణాలలో మాత్రమే సమాన బాండ్ పరిస్థితి తలెత్తే అవకాశం ఉంది.

ఇలాంటి నిబంధనలు

పార్ బాండ్ యొక్క మరొక పదం ఏమిటంటే, ఒక బాండ్ సమానంగా అమ్ముడవుతోంది.