చెల్లించిన మిగులు

పెయిడ్-ఇన్ మిగులు అంటే కంపెనీ షేర్ల కోసం పెట్టుబడిదారుడు చెల్లించే ఇంక్రిమెంటల్ మొత్తం. సమాన విలువ లేకపోతే, చెల్లించిన మొత్తం మొత్తాన్ని పెయిడ్-ఇన్ మిగులుగా వర్గీకరించబడుతుంది. ఈ మొత్తం ప్రత్యేక ఈక్విటీ ఖాతాలో నమోదు చేయబడుతుంది, ఇది జారీ చేసినవారి బ్యాలెన్స్ షీట్లో కనిపిస్తుంది. ఈ భావన జారీచేసేవారి నుండి నేరుగా కొనుగోలు చేసిన షేర్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది మరియు పెట్టుబడిదారుల మధ్య వర్తకం చేసే షేర్లకు కాదు.

చెల్లించిన మిగులును అదనపు చెల్లింపు మూలధనం అని కూడా అంటారు.