వేరు చేయగలిగిన వారెంట్ అకౌంటింగ్

వేరు చేయగలిగిన వారెంట్ అకౌంటింగ్ యొక్క అవలోకనం

వేరు చేయగలిగిన వారెంట్లు జారీ చేయబడినప్పుడు, జారీ చేసిన తేదీన వారి స్వేచ్ఛా-సాపేక్ష సాపేక్ష సరసమైన విలువల ఆధారంగా, రెండు వస్తువుల మధ్య వేరు చేయగలిగిన వారెంట్లతో రుణ పరికరం అమ్మకం ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని కేటాయించండి. వారెంట్లకు కేటాయించిన ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని చెల్లించిన మూలధనానికి, మిగిలిన మొత్తాన్ని రుణ పరికరానికి కేటాయించండి.

వేరు చేయగలిగిన వారెంట్ అకౌంటింగ్ యొక్క ఉదాహరణ

హోస్టెట్లర్ కార్పొరేషన్ 200,000 వేరు చేయగలిగిన వారెంట్లను కలిగి ఉన్న కన్వర్టిబుల్ debt ణాన్ని million 1 మిలియన్లకు ఇస్తుంది. వారెంట్లు లేకుండా కన్వర్టిబుల్ debt ణం యొక్క సరసమైన విలువ, 000 900,000 మరియు వేరు చేయగలిగిన వారెంట్ల యొక్క సరసమైన విలువ రుణం లేకుండా, 000 300,000. వారి సాపేక్ష సరసమైన విలువల ఆధారంగా, హోస్టెట్లర్ debt 750,000 అప్పుకు ($ 900,000 ÷ ($ 900,000 + $ 300,000) గా లెక్కించబడుతుంది) మరియు వేరు చేయగలిగే వారెంట్లకు, 000 250,000 ($ 300,000 ÷ ($ 900,000 + $ 300,000) గా లెక్కించబడుతుంది). ఫలితంగా జర్నల్ ఎంట్రీ: