ఖాతా రూపం

ఖాతా ఫారం బ్యాలెన్స్ షీట్ యొక్క ప్రదర్శన కోసం రెండు-కాలమ్ ఆకృతిని సూచిస్తుంది. ఈ ఆకృతిలో, ఆస్తులు మొదటి కాలమ్‌లో జాబితా చేయబడతాయి, బాధ్యతలు మరియు ఈక్విటీ ఖాతాలు రెండవ కాలమ్‌లో జాబితా చేయబడతాయి. ఈ లేఅవుట్ అకౌంటింగ్ సమీకరణంతో సరిపోతుంది, ఇక్కడ ఆస్తి మొత్తం అన్ని బాధ్యతలు మరియు ఈక్విటీల మొత్తానికి సమానం. ఈ మొత్తాలు మొదటి మరియు రెండవ నిలువు వరుసల దిగువన కనిపిస్తాయి, మొత్తాలు సరిపోలినట్లు ధృవీకరించడం సులభం చేస్తుంది.

బ్యాలెన్స్ షీట్ యొక్క ఇతర రకం ఫార్మాట్ రిపోర్ట్ ఫార్మాట్, ఇక్కడ అన్ని ఖాతా వివరణలు మొదటి కాలమ్‌లో కనిపిస్తాయి, ఆస్తులతో ప్రారంభమై ఈక్విటీతో ముగుస్తాయి; పంక్తి అంశం మొత్తాలు రెండవ నిలువు వరుసలో కనిపిస్తాయి.