తరుగుదల యొక్క నికర

తరుగుదల నికర అనేది స్పష్టమైన స్థిర ఆస్తి యొక్క నివేదించబడిన మొత్తాన్ని సూచిస్తుంది, దానిపై వసూలు చేసిన అన్ని తరుగుదలతో సహా కాదు. ఈ సమాచారం వ్యాపారం యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్లో విడిగా నివేదించబడవచ్చు, ఇక్కడ తరుగుదలకి ముందు స్థిర ఆస్తుల మొత్తం ఒక లైన్ ఐటెమ్‌లో పేర్కొనబడుతుంది, తరువాత పేరుకుపోయిన తరుగుదల, మూడవ పంక్తి ఐటెమ్ రెండింటినీ కలిపి “తరుగుదల నెట్” " వరుసలో వస్తువు.